شما برای بهترین بودن چه‌کار می‌کنید؟🤔

#آبراهام_لینکلن #انگیزشی #موفقیت #سخن_بزرگان #سخن_ارزشمند