.
نمودار 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) برای سنجش زمان اوج سیکل های بیت‌کوین استفاده می‌شود.
.
بر اساس نرخ کنونی این نمودار، اوج سیکل طبق Qtr ۱ (دوره زمانی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۳) در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی‌ شده است. الگوی 60D VVOL بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱ به طرز قابل‌توجهی مشابه الگوی سال ۲۰۱۳ با تعداد ۵ موج است.
.
در سال ۲۰۱۳ و زمانی که این معیار از V2 در موج ۴ عبور کرد، بیت‌کوین در ۳۳ روز به اوج خود رسید. 60D VVOL از V2 در ۱۷/۱۲/۲۰۲۱ عبور کرد و بنابراین اگر بیت‌کوین بخواهد حرکتی شبیه به سال ۲۰۱۳ انجام دهد، اوج این سیکل می‌تواند اواسط ژانویه ۲۰۲۲ باشد.
.
اما در حال حاضر نرخ تغییر 60D VVOL بیت‌کوین نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهش قابل‌توجهی یافته است؛ بنابراین رسیدن به اوج در ژانویه بعید به‌نظر می‌رسد.
.
در سال ۲۰۱۳ نرخ تغییر 60D VVOL از موج چهارم تا نقطه V1 حدود ۰.۴۶ است، اما این مقدار در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ حدود ۰.۲۱ بوده است. یا در سال ۲۰۱۳ نرخ تغییر 60D VVOL از نقطه V1 تا V2 حدود ۰.۴۱ بوده که این مقدار در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ تا به این لحظه حدود ۰.۶ است.
.
طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به آخرین داده‌های 60D VVOL، اوج این سیکل می‌تواند در بازه زمانی ۶/۰۷/۲۰۲۲ تا ۲/۰۸/۲۰۲۲ اتفاق بیفتد. پس الگوی ۲۰۱۳ اتفاق می‌افتد یا الگوی۲۰۱۷ ؟ مشخص است که الگوی فعلی شبیه به الگوی سال ۲۰۱۳ است، اما نمی‌توان سال ۲۰۱۷ را هم نادیده گرفت.
.
اگر 60D VVOL بیت‌کوین دوباره زیر V2 بیفتد، تئوری فوق باطل خواهد شد؛ این بدان معناست که استفاده از این معیار برای تخمین زمان اوج سیکل بیت‌کوین باید دوباره کالیبره شود یا کنار گذاشته شود.
.
نظر شما در مورد سیکل‌های VVOL چیست؟
.
منبع: پرشیابلاکچین
.
اهمیت: مهم
.
#بیتکوین#vvol#btc #bitcoin‌