در سال ۲۰۲۲، Polygon Hermez و Polygon Miden به ترتیب شبکه‌های آزمایشی عمومی خودرا در سه ماهه دوم و سوم سال فعال خواهند کرد.
در دسامبر ۲۰۲۱، مرورگر اپرا از ادغام خود با Polygon خبر داد، مشارکتی که ممکن است هزاران کاربر به این پلتفرم اضافه کند.
ارتقا EIP-1559 شبکه پالیگان در سال ۲۰۲۲ پیشرفت‌های چشم‌گیری خواهد داشت.
.
به نظر شما چه اثری بر ارز این رمزارز خواهد داشت؟
.
منبع: u.today
.
اهمیت: بسیار مهم
.
#پالیگان #polygon #۲۰۲۲ #کریپتو