.
عرضه / تقاضا:
↓Exchange Balance – ↓Stablecoins Ratio – ↓SSR
.
اندیکاتورهای تکنیکال:
↓MACD Level (12,26) – ↓Momentum
.
تحرکات وال‌ها:
↑Derivative Exchanges Flows Mean – ↓Miner to Exchange Flows
.
احساسات بازار:
↓Funding Rate – ↑Leverage Ratio
.
اندیکاتورهای آن‌چین:
↑S2F
.
منبع: Cryptoquant
.
اهمیت: مهم
.
#رمزارز #ارز_دیجیتال #آنچین #بیت‌کوین #کریپتو #کریپتوکوانت