.
ماشینا، پروژه ذخیره‌سازی داده‌های تقسیم‌بندی شده با همکاری Near، آئورا و پروتک…

. ماشینا، پروژه ذخیره‌سازی داده‌های تقسیم‌بندی شده با همکاری Near، آئورا و پروتک…

. ماشینا، پروژه ذخیره‌سازی داده‌های تقسیم‌بندی شده با همکاری Near، آئورا و پروتکل امنیتی هاپی راه‌اندازی شده است. این پروژه می‌تواند انقلابی در روش ذخیره سازی داده تقلی شود. تیم ماشینا برای دریافت کمک مالی، Near را به دلیل سادگی در کدنویسی، استقرار قراردادهای هوشمند و...