:

توجه داشته باشید افراد یا کانال‌ها در فضاي مجازي بورسی يا هر بازار مالي ديگر …

: توجه داشته باشید افراد یا کانال‌ها در فضاي مجازي بورسی يا هر بازار مالي ديگر …

: توجه داشته باشید افراد یا کانال‌ها در فضاي مجازي بورسی يا هر بازار مالي ديگر مثل ارزهاي ديجيتال و فاركس که ادعا دارند سیگنال‌های سودآور روزانه یا هفتگی یا ماهانه دارند اكثراً (بيش از ٩٠٪؜ ) انگیزه‌ای غیر از خالی کردن جیب شما و پر کردن جیب خودشان ندارند. پس هیچ...