آبخازیا به دلیل کمبود برق ناشی از استخراج رمز‌ارز‌ها دست به توقف فعالیت ماینرها …

آبخازیا به دلیل کمبود برق ناشی از استخراج رمز‌ارز‌ها دست به توقف فعالیت ماینرها …

آبخازیا به دلیل کمبود برق ناشی از استخراج رمز‌ارز‌ها دست به توقف فعالیت ماینرها زده‌است. . جمهوری خودگردان آبخازستان در همسایگی روسیه و گرجستان قرار دارد، . مقامات آبخازیا هزاران دستگاه استخراج را مصادره کرده و تمام مزارع بزرگ ماینینگ را تعطیل کرده‌اند اما با این وجود...