.
تعداد بیت‌کوین‌هایی که آخرین‌بار طی ۱ الی ۲ سال اخیر جابه‌جا شده‌اند، رکورد ۱۳…

. تعداد بیت‌کوین‌هایی که آخرین‌بار طی ۱ الی ۲ سال اخیر جابه‌جا شده‌اند، رکورد ۱۳…

. تعداد بیت‌کوین‌هایی که آخرین‌بار طی ۱ الی ۲ سال اخیر جابه‌جا شده‌اند، رکورد ۱۳ ماهه خود را شکست. همان‌طور که در نمودار مشخص است، این روند با ریزش اخیر قیمت بیت‌کوین دوباره سرعت گرفته است. . به نظر شما افزایش این شاخص بر صعود احتمالی قیمت در آینده تاثیرگذار است؟ ....