.
ایلان ماسک در آخریین اظهاراتش، قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری خرید توییتر را تا زمان…

. ایلان ماسک در آخریین اظهاراتش، قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری خرید توییتر را تا زمان…

. ایلان ماسک در آخریین اظهاراتش، قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری خرید توییتر را تا زمان دریافت اطلاعاتی درباره حساب‌های جعلی و ربات معلق دانسته و گفته حداقل ۲۰ ٪ از حساب‌های توییتر فیک و جعلی است؛ این درحالی‌ است که برآورد خود توییتر ۵٪ عنوان شده بود. در نتیجه او ممکن است...