کمتر از 24 آینده شبکه آزمایی بیبی دوج سواپ راه اندازی می شود

کمتر از 24 آینده شبکه آزمایی بیبی دوج سواپ راه اندازی می شود

زمان خبر:14 ثانیه قبلتیم رمزارز BabyDoge، از طریق حساب توییتر خود اعلام کرده است که در کمتر از 24 ساعت، طبق وعده هفته گذشته، یک شبکه آزمایشی راه اندازی خواهد کرد.راه اندازی شبکه آزمایشی پیشروپنج روز پیش، تیم بیبی دوج اعلام کرد که پروتکل سواپ کامل شده و راه اندازی آن...