.
تیم توسعه کاردانو از راه‌اندازی راهکار مقیاس‌پذیری لایه دو هایدرا در شبکه آزما…

. تیم توسعه کاردانو از راه‌اندازی راهکار مقیاس‌پذیری لایه دو هایدرا در شبکه آزما…

. تیم توسعه کاردانو از راه‌اندازی راهکار مقیاس‌پذیری لایه دو هایدرا در شبکه آزمایشی کاردانو خبر داده است. چارلز هاسکینسون، مدیرعامل و بنیان‌گذار کاردانو تصویری را به اشتراک گذاشته و اشاره کرده است که اولین شاخه هایدرا را با موفقیت روی شبکه آزمایشی عمومی کاردانو...
.
بانک ملی سوییس با موفقیت تست CBDC را به پایان رسانده و برای انجام این طرح آزما…

. بانک ملی سوییس با موفقیت تست CBDC را به پایان رسانده و برای انجام این طرح آزما…

. بانک ملی سوییس با موفقیت تست CBDC را به پایان رسانده و برای انجام این طرح آزمایشی با بانک تسویه بین‌المللی و پنج بانک تجاری دیگر همکاری داشته است. . این بانک مرکزی مرحله آزمایشی‌اش را در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۱ آغاز کرد و باوجود پیشرفت‌های چشمگیرش در پروژه هلوتیا در این...