.
همانطور که چندی پیش اعلام شد، این شت‌کوین توانسته بود با رشد‌های برق آسا قیمت …

. همانطور که چندی پیش اعلام شد، این شت‌کوین توانسته بود با رشد‌های برق آسا قیمت …

. همانطور که چندی پیش اعلام شد، این شت‌کوین توانسته بود با رشد‌های برق آسا قیمت خود را به حدود ۲۸۵۰ دلار برساند با سقوطی وحشتناک سرمایه، سرمایه گذاران خود را به نزدیک صفر رساند. . این توکن با سقوط نزدیک به ۱۰۰درصدی حال تنها دقایقی پس از رسیدن به قیمت ۲۸۵۰ دلار، به...