آلبوم NFT آتی گروه Muse به چارت‌های موسیقی اضافه خواهد شد

آلبوم NFT آتی گروه Muse به چارت‌های موسیقی اضافه خواهد شد

زمان خبر:3 ثانیه قبلآلبوم NFT آتی گروه Muse جدیدترین فرمت یک آلبوم با قابلیت ورود به چارت از سال ۲۰۱۵ خواهد بود. تا پیش از این آلبوم، چیزی که توسط چارت‌های بین‌المللی پذیرفته می‌شد، تعداد استریم‌های یک آلبوم بود. آلبوم‌های NFT اکنون برای چارت‌های بریتانیا و استرالیا...