یکی از مشکلات اساسی تریدرها، ایده آل گرایی در ورود به یک پوزیشن است، به نحوی که …

یکی از مشکلات اساسی تریدرها، ایده آل گرایی در ورود به یک پوزیشن است، به نحوی که …

یکی از مشکلات اساسی تریدرها، ایده آل گرایی در ورود به یک پوزیشن است، به نحوی که تریدر در پی ورود در بالاترین یا پایین ترین نقطه است… مساله مهم این است که تریدرها باید با توجه به احتمالات و الگوها پوزیشن های خود را باز کنند و ایده آل گرایی در ترید، میتواند بسیار...