.
آناتولی یاکووِنکو از سولانا و سرگی واسیلچوک از اِوِراستیک یک DAO را برای کمک ب…

. آناتولی یاکووِنکو از سولانا و سرگی واسیلچوک از اِوِراستیک یک DAO را برای کمک ب…

. آناتولی یاکووِنکو از سولانا و سرگی واسیلچوک از اِوِراستیک یک DAO را برای کمک به اوکراین تشکیل داده‌اند. این DAO تاکنون حدود ‍۱.۴۵ میلیون دلار جمع‌آوری کرده و امیدوار است با آگاهی‌بخشی و تبلیغات، مبالغ بالاتری را برای کمک به این کشور جمع‌آوری کند. آناتولی یاکووِنکو،...