.
در حال حاضر ریپل در نزدیکی یک منطقه حمایتی مهم (سطح سبز) قرار دارد؛ همچنین در …

. در حال حاضر ریپل در نزدیکی یک منطقه حمایتی مهم (سطح سبز) قرار دارد؛ همچنین در …

. در حال حاضر ریپل در نزدیکی یک منطقه حمایتی مهم (سطح سبز) قرار دارد؛ همچنین در این منطقه میانگین متحرک ۲۱ وجود دارد که قدرت این محدوده را بیش‌ازپیش می‌کند. . در صورت صعودی بودن بیت‌کوین، ریپل می‌تواند از این محدوده‌ها، حرکتی را به‌سمت بالا انجام دهد و اولین هدف این...