.
بالاخره کمپانی Aave استخر قانونی آوه آرک خود را راه‌اندازی کرد. گفتنی است این …

. بالاخره کمپانی Aave استخر قانونی آوه آرک خود را راه‌اندازی کرد. گفتنی است این …

. بالاخره کمپانی Aave استخر قانونی آوه آرک خود را راه‌اندازی کرد. گفتنی است این استخر سرمایه‌گذاران نهادی و موسسات مالی تحت نظارت را هدف قرار داده است. نکته جالب‌توجه اینکه در زمان راه‌اندازی استخر ۳۰ موسسه ازجمله فایربلاکس، سلسیوس، کوین‌شیر و GSR به آن پیوستند. با...