.
روز گذشته اعلام شد که آيوتا به عنوان یکی از ۵ شرکت پیمانکار برای مرحله دوم توس…

. روز گذشته اعلام شد که آيوتا به عنوان یکی از ۵ شرکت پیمانکار برای مرحله دوم توس…

. روز گذشته اعلام شد که آيوتا به عنوان یکی از ۵ شرکت پیمانکار برای مرحله دوم توسعه بلاک‌چین و فناوری لجر در اتحادیه اروپا انتخاب شده است. این پروژه زیر ساختی قرار است خدمات بلاک‌چینی در اروپا را ارتقا دهد. آیوتا در زمینه تراکنش‌های اینترنت اشیا فعال است. . به نظر شما...