.
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان هشدار داده است که در این کشور هیچ چارچوب قانونی در…

. آژانس تحقیقات فدرال پاکستان هشدار داده است که در این کشور هیچ چارچوب قانونی در…

. آژانس تحقیقات فدرال پاکستان هشدار داده است که در این کشور هیچ چارچوب قانونی در انجام معاملات ارز دیجیتال وجود ندارد و این آژانس در حال بررسی مشکلات قانونی در این زمینه است. ثنالله عباسی، مدیرکل آژانس تحقیقات فدرال در پاکستان گفت که سو استفاده‌های زیادی در بازار...