.
آژانس مالیاتی بریتانیا مجموعه‌ای از قوانین بحث‌برانگیز را در مورد امور مالی غی…

. آژانس مالیاتی بریتانیا مجموعه‌ای از قوانین بحث‌برانگیز را در مورد امور مالی غی…

. آژانس مالیاتی بریتانیا مجموعه‌ای از قوانین بحث‌برانگیز را در مورد امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) منتشر کرده است که می‌تواند روی عملکرد و نوآوری آن تاثیر بگذارد. این قوانین بیشتر حول اهداف وام‌دهی و سهام‌گذاری در بریتانیا و همچنین بازدهی یا پاداش حاصل از این سرویس‌ها...