.
یک شرکت بانکداری اسپانیایی به نام سانتاندر با آگروتوکن، پلتفرم آرژانتینی توکن‌…

. یک شرکت بانکداری اسپانیایی به نام سانتاندر با آگروتوکن، پلتفرم آرژانتینی توکن‌…

. یک شرکت بانکداری اسپانیایی به نام سانتاندر با آگروتوکن، پلتفرم آرژانتینی توکن‌سازی کالاهای کشاورزی، وارد شراکت شده و هدف از این شراکت را وام‌دهی به کشاورزان اعلام کرده است. . سانتاندر سیستم وام‌دهی با وثیقه کالاهای توکن‌شده را در آرژانتین راه‌اندازی کرده و طی یک...