.
آیت‌الله رئیسی در جلسه هیات دولت با تاکید بر ساماندهی حوزه استخراج رمز‌ارزها گ…

. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیات دولت با تاکید بر ساماندهی حوزه استخراج رمز‌ارزها گ…

. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیات دولت با تاکید بر ساماندهی حوزه استخراج رمز‌ارزها گفت: با توجه به اینکه استخراج ارزهای دیجیتال بدون مجوز، می‌تواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت دارد با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط مقررات استخراج رمز ارزها بازنگری...