.
تعدادی آدرس جدید قبل از پیدا شدن ارتباط آی‌پی آن‌ها به Yoga Labs، شرکت سازنده …

. تعدادی آدرس جدید قبل از پیدا شدن ارتباط آی‌پی آن‌ها به Yoga Labs، شرکت سازنده …

. تعدادی آدرس جدید قبل از پیدا شدن ارتباط آی‌پی آن‌ها به Yoga Labs، شرکت سازنده NFT، بیش از ۱۵۰ Meebit را خریداری کردند. این اتفاق که بین ۵ تا ۱۱ مارس روی داده است، باعث داغ شدن بحث درباره دست‌کاری بازار این توکن‌ها توسط شرکت‌های خالق آن‌ها شد. . از زمان ثبت مالکیت‌...