.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نگرانی خود را بابت دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه ابرا…

. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نگرانی خود را بابت دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه ابرا…

. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نگرانی خود را بابت دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه ابراز کرده است. این صندوق بین‌المللی بر این باور است که کشورهای تحریم‌شده مانند روسیه می‌توانند با استفاده از استخراج و معامله بیت‌کوین و دیگر رمزارزها، از فشارهای اقتصادی تحریم فرار کنند. ....