.
سیستم مبادله، سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌ها طی چند سال آینده با تغییرات چشم…

. سیستم مبادله، سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌ها طی چند سال آینده با تغییرات چشم…

. سیستم مبادله، سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌ها طی چند سال آینده با تغییرات چشمگیری روبه‌رو بوده و تقاضا برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در معاملات راه را برای گسترش بلاک‌چین‌ها باز کرده است. پیش‌تر کشورهایی مانند سوئیس، قطب سرمایه‌گذاری در اروپا و همچنین سراسر دنیا به...