دادگاه ایالات متحده به وویجر برای پرداخت پاداش ابقای مجدد به کارمندان کلیدی چراغ سبز نشان داد

دادگاه ایالات متحده به وویجر برای پرداخت پاداش ابقای مجدد به کارمندان کلیدی چراغ سبز نشان داد

زمان خبر:4 دقیقه قبلیک دادگاه ورشکستگی در نیویورک به کارگزاری ارز دیجیتال وویجر دیجیتال (Voyager Digital) برای پرداخت پاداش ابقای مجدد به کارکنان کلیدی چراغ سبز نشان داده است.این شرکت در ۲ آگوست (۱۱ مرداد) درخواستی را برای تأیید برنامه حفظ کارکنان کلیدی خود (KERP) به...