.
هفته گذشته بانک مرکزی ایران طی ابلاغیه‌ای فعالیت پلتفرم‌های اعتبارسنجی خصوصی ر…

. هفته گذشته بانک مرکزی ایران طی ابلاغیه‌ای فعالیت پلتفرم‌های اعتبارسنجی خصوصی ر…

. هفته گذشته بانک مرکزی ایران طی ابلاغیه‌ای فعالیت پلتفرم‌های اعتبارسنجی خصوصی را غیرقانونی خواند و از اتصال این سرویس‌ها به موسسه رتبه‌بندی ایران جلوگیری کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که قرارداد میان این شرکت‌ها با این موسسه کماکان در جریان بود. . در همان مقطع رئیس...