.
بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک‌ها به شعب، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانک…

. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک‌ها به شعب، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانک…

. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک‌ها به شعب، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از تیرماه ۱۴۰۱ لغو می‌شود و مشتریان باید برای تمدید انقضای کارت خود، به‌صورت حضوری به شعبه مراجعه کنند. . سرپرستی بانک‌ها طی بخشنامه ابلاغی خود به شعب، تمدید خودکار کارت‌های بانکی را لغو...