تعداد اترهای قفل شده در اتریوم 2 به 12.7 میلیون ETH رسیده است

تعداد اترهای قفل شده در اتریوم 2 به 12.7 میلیون ETH رسیده است

زمان خبر:3 ثانیه قبلپلتفرم Glassnode گزارش داده است که مقدار کل ارزش قفل شده (TVL) در قرارداد سپرده گذاری اتریوم 2.0 افزایش یافته و به بالاترین حد خود رسیده است.TVL در اتریوم 2.0 به اوج جدیدی رسیدبا نزدیک شدن به زمان تغییر به اتریوم 2.0 و اثبات سهام شدن الگوریم آن،...