‌
در مصاحبه یکی از تحلیل‌گران بازار رمزرزها آمده است: در ماه می در اتریل صحبت کر…

‌ در مصاحبه یکی از تحلیل‌گران بازار رمزرزها آمده است: در ماه می در اتریل صحبت کر…

‌ در مصاحبه یکی از تحلیل‌گران بازار رمزرزها آمده است: در ماه می در اتریل صحبت کردم و به متعصبان کامپیوتر دنیای غیرمتمرکز گفتم که ساختن برنامه‌های غیرمالی برای جامعه اتریوم احمقانه بوده و ارزش اتریوم همچون پول نقد بالاست. ارز ذخیره دیفای/ اوپن‌فایننس به‌اندازه کافی خوب...