.
شبکه بلاک‌چین لایه ۱ سولانا به رتبه سوم فروش NFT رسیده است و اکنون بعد از اتری…

. شبکه بلاک‌چین لایه ۱ سولانا به رتبه سوم فروش NFT رسیده است و اکنون بعد از اتری…

. شبکه بلاک‌چین لایه ۱ سولانا به رتبه سوم فروش NFT رسیده است و اکنون بعد از اتریوم و رونین قرار دارد. شبکه سولانا موردتوجه معامله‌گران NFT قرارگرفته و مجموع فروش آن به بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. اتریوم با ۲۱ میلیارد دلار فروش با قدرت در صدر بوده و...