.
پلتفرم NFT اتوگراف که توسط تام بردی (مدافع محبوب فوتبال آمریکایی) تاسیس شده اس…

. پلتفرم NFT اتوگراف که توسط تام بردی (مدافع محبوب فوتبال آمریکایی) تاسیس شده اس…

. پلتفرم NFT اتوگراف که توسط تام بردی (مدافع محبوب فوتبال آمریکایی) تاسیس شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرده که پس از تکمیل دور اول جمع‌آوری سرمایه، به بودجه ۱۷۰ میلیون دلاری رسیده است. در این دور کمپانی‌هایی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری 01A و سایر سرمایه‌گذاران خصوصی ارزهای...