‌
پروژه‌ای در شمال سوئد راه‌اندازی شده و نشان می‌دهد اتکای بیت‌کوین به مصرف انرژ…

‌ پروژه‌ای در شمال سوئد راه‌اندازی شده و نشان می‌دهد اتکای بیت‌کوین به مصرف انرژ…

‌ پروژه‌ای در شمال سوئد راه‌اندازی شده و نشان می‌دهد اتکای بیت‌کوین به مصرف انرژی می‌تواند آینده پایدارتری را به ارمغان بیاورد. مصرف انرژی در استخراج بیت‌کوین بسیار زیاد بوده و همین موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد محیط‌زیست شده است. اما شاید برایتان جالب باشد که...