.
کاهش ارزش شیبا در روز‌های اخیر باعث شده تا این ارز به رتبه ۱۶ بازار سقوط کند و…

. کاهش ارزش شیبا در روز‌های اخیر باعث شده تا این ارز به رتبه ۱۶ بازار سقوط کند و…

. کاهش ارزش شیبا در روز‌های اخیر باعث شده تا این ارز به رتبه ۱۶ بازار سقوط کند و جای خود را به استیبل‌کوین غیرمتمرکز Dai بدهد. این موضوع زمانی به وقوع پیوسته که شیبا با رکورد‌شکنی در توکن سوزی، سعی در بالا بردن ارزش توکن اکوسیستم خود دارد. . البته این جابه‌جایی تنها...