.
نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور در اولین واکنش خود بعد از اخطار صندوق بین‌ال…

. نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور در اولین واکنش خود بعد از اخطار صندوق بین‌ال…

. نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور در اولین واکنش خود بعد از اخطار صندوق بین‌المللی پول نسبت به حذف بیت‌کوین به‌عنوان ارز قانونی، یک توییت در مورد بیت‌کوین منتشر کرده است. او در توییت خود پیش‌بینی کرده که باتوجه به محدود بودن عرضه بیت‌کوین (۲۱ میلیون) این رمزارز...