.
تایلند جزو نخستین کشورهای آسیای جنوب شرقی بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ر…

. تایلند جزو نخستین کشورهای آسیای جنوب شرقی بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ر…

. تایلند جزو نخستین کشورهای آسیای جنوب شرقی بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را برای عرضه خدمات دیجیتال تمدید کرد و این قانون از اول سپتامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد. تاکنون درمجموع ۶۹ کسب‌وکار دیجیتال غیرمستقر در تایلند در اولین روز اجرای قوانین جدید مالیات بر ارزش‌افزوده،...