کاردانو و دوج کوین در حال حاضر با توجه به این متریک «کم‌تر از آنچه که باید ارزش‌گذاری شده اند»

کاردانو و دوج کوین در حال حاضر با توجه به این متریک «کم‌تر از آنچه که باید ارزش‌گذاری شده اند»

زمان خبر:3 ثانیه قبلبر اساس اندیکاتور Santiment MVRV که توسط یک تحلیلگر کریپتو ارسال شده است، به نظر می‌رسد ارزهای دیجیتال کاردانو و دوج کوین در حال حاضر در قیمت‌های اخیر «کم‌تر از آنچه که باید ارزش‌گذاری شده‌اند». در زمان انتشار این مقاله ADA با قیمت ۱/۲۰ دلار و دوج...