.
 طی ۵ سال اخیر دلار آمریکا ۹۷.۵۸٪ قدرت خرید خود را در مقابل بیت‌کوین از دست دا…

. طی ۵ سال اخیر دلار آمریکا ۹۷.۵۸٪ قدرت خرید خود را در مقابل بیت‌کوین از دست دا…

. طی ۵ سال اخیر دلار آمریکا ۹۷.۵۸٪ قدرت خرید خود را در مقابل بیت‌کوین از دست داده ‌است. سیاست چاپ پول بی‌رویه فدرال رزرو به خصوص بعد از شروع بحران کرونا باعث افت شدید ارزش دلار شده است. . همچنین در ۵۰ سال گذشته قدرت دلار ۸۵٪ کم شده و در مقابل، بیت‌کوین از زمان ایجاد...