.
تورم سالانه کشور ترکیه از پیش‌بینی‌های انجام‌شده فراتر رفته و آمار  ۳۶.۰۸ ٪ را…

. تورم سالانه کشور ترکیه از پیش‌بینی‌های انجام‌شده فراتر رفته و آمار ۳۶.۰۸ ٪ را…

. تورم سالانه کشور ترکیه از پیش‌بینی‌های انجام‌شده فراتر رفته و آمار ۳۶.۰۸ ٪ را رقم زده است. این نرخ تورم از سال ۲۰۰۲ تاکنون بالاترین نرخ تورم سالانه در این کشور محسوب می‌شود. گفتنی است ترکیه در چند ماه گذشته بحران ارزش لیر را هم پشت سر گذاشته است. مرکز آمار ترکیه از...