.
شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی ارزهای دیجیتالِ آمبر بعد از دور آخر جمع‌آوری سر…

. شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی ارزهای دیجیتالِ آمبر بعد از دور آخر جمع‌آوری سر…

. شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی ارزهای دیجیتالِ آمبر بعد از دور آخر جمع‌آوری سرمایه به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار، افزایش ارزش چشمگیری را تجربه کرده و اکنون به ارزش کل ۳ میلیارد دلار رسیده است. این شرکت در دور B جمع‌آوری سرمایه به ارزش ۱ میلیارد رسیده بود و توانست در این...