‌
این روزها یکی از موارد متداول پامپ و دامپ شدن برخی ارزها و توکن‌های نوپاست که …

‌ این روزها یکی از موارد متداول پامپ و دامپ شدن برخی ارزها و توکن‌های نوپاست که …

‌ این روزها یکی از موارد متداول پامپ و دامپ شدن برخی ارزها و توکن‌های نوپاست که بیشتر سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به دنیای رمزارزها را هدف قرار می‌دهد. بسیار دیده شده که شت‌کوینی بلافاصله بعد از ورود به لیست رمزارزها پامپ می‌شود و همین امر سرمایه‌گذاران جزء و کلی را که...