.
پروژه استاندارد پروتکل (Standard Protocol) از راه‌اندازی شبکه آزمایشی استیبل‌‌…

. پروژه استاندارد پروتکل (Standard Protocol) از راه‌اندازی شبکه آزمایشی استیبل‌‌…

. پروژه استاندارد پروتکل (Standard Protocol) از راه‌اندازی شبکه آزمایشی استیبل‌‌‌کوین Meter خبر داده است. Meter یک استیبل‌کوین مستقل برای وب ۳ بوده و قرار است در تاریخ ۱۷ فوریه یا به‌عبارتی ۲۸ بهمن‌ماه راه‌اندازی شود. . هدف از ایجاد این استیبل‌کوین (USM) افزایش...