.
قزاقستان در نظر دارد تا با تصویب یک پیشنهاد درباره افزایش نرخ برق، استخراج‌کنن…

. قزاقستان در نظر دارد تا با تصویب یک پیشنهاد درباره افزایش نرخ برق، استخراج‌کنن…

. قزاقستان در نظر دارد تا با تصویب یک پیشنهاد درباره افزایش نرخ برق، استخراج‌کننده‌های ارزهای دیجیتال را ملزم به پرداخت هزینه بیشتر برای ماندگاری در این حوزه نمایند. نتیجه این قانونی قطعا کاهش فعالیت ماینرها و استخراج کمتر رمزارز در این کشور خواهد بود. . در این...