.
نسبت بیت‌کوین به دلار استفاده‌شده در وثیقه‌ها در قراردادهای آتی از زمان ریزش ق…

. نسبت بیت‌کوین به دلار استفاده‌شده در وثیقه‌ها در قراردادهای آتی از زمان ریزش ق…

. نسبت بیت‌کوین به دلار استفاده‌شده در وثیقه‌ها در قراردادهای آتی از زمان ریزش قیمت در ماه می تا به الان به طور مستمر در حال کاهش است. افت شدید ارزش وثیقه در قراردادهای آتی می‌تواند منجر به لیکوئید و بسته شدن سریع‌تر موقعیت‌های معاملاتی و از دست رفتن سرمایه شود. اصلاح...