.
ویتالیک بوترین خالق اتریوم در نظر سنجی از طرفداران اتریوم پرسیده است:
.
فرض کن…

. ویتالیک بوترین خالق اتریوم در نظر سنجی از طرفداران اتریوم پرسیده است: . فرض کن…

. ویتالیک بوترین خالق اتریوم در نظر سنجی از طرفداران اتریوم پرسیده است: . فرض کنید در سال ۲۰۳۵ چشم‌هایتان را باز کرده اید. کدام رمزارز به جز اتریوم ۸۰ درصد تراکنش‌ها و پس از انداز‌ها را به خود اختصاص داده است؟ بیت‌کوین، سولانا، کاردانو، دلارآمریکا . پاسخ شرکت کنندگان...