دادگاه استیناف طرح استقرار ماهواره اسپیس ایکس در مدار پایین زمین را تایید کرد

دادگاه استیناف طرح استقرار ماهواره اسپیس ایکس در مدار پایین زمین را تایید کرد

زمان خبر:12 دقیقه قبلدادگاه استیناف ایالات متحده روز جمعه تصمیم کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) مبنی بر تصویب طرح استقرار چند ماهواره Starlink توسط اسپیس ایکس در مدار زمین و پایین تر از آنچه که برنامه ریزی شده بود را تائید کرد. این طرح به عنوان بخشی از تلاش اسپیس ایکس...