.
معاون بانک مرکزی انگلستان بیان کرده است:  فروپاشی رمز‌ارزها محتمل است.
.
Jon C…

. معاون بانک مرکزی انگلستان بیان کرده است: فروپاشی رمز‌ارزها محتمل است. . Jon C…

. معاون بانک مرکزی انگلستان بیان کرده است: فروپاشی رمز‌ارزها محتمل است. . Jon Cunliffe افزود: اگرچه در حال حاضر رمز‌ارزها خطری جدی برای ثبات مالی انگلستان محسوب نمی‌شوند اما دلایل محکمی وجود دارند که در صورت عدم نظارت و کنترل صحیح بر ارزهای دیجیتال امکان مخاطره آمیز...