.
پروژه تتا اعلام کرده است که در تاریخ ۱۴ مارس یا به عبارتی ۲۳ اسفندماه هاردفورک…

. پروژه تتا اعلام کرده است که در تاریخ ۱۴ مارس یا به عبارتی ۲۳ اسفندماه هاردفورک…

. پروژه تتا اعلام کرده است که در تاریخ ۱۴ مارس یا به عبارتی ۲۳ اسفندماه هاردفورک Theta v3.3 را برای ارتفاع بلاک ۱۴۵۲۶۱۲۰ انجام داده و به ارتقای شبکه می‌پردازد. این کار حوالی ساعت ۱۲ بعدازظهر انجام می‌شود و قرار است ارتقای پیش‌رو باعث کاهش آستانه استیک Validator Node...