.
مجمع آزادی اسلو، کنفرانس بنیاد حقوق بشر (HRF) را در سال جاری و در تاریخ ۲۳ تا …

. مجمع آزادی اسلو، کنفرانس بنیاد حقوق بشر (HRF) را در سال جاری و در تاریخ ۲۳ تا …

. مجمع آزادی اسلو، کنفرانس بنیاد حقوق بشر (HRF) را در سال جاری و در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ می برگزار کرد. این کنفرانس به‌صورت سالانه و با حضور هزاران فعال اجتماعی، رهبر جامعه مدنی، دانشمند و هنرمند برگزار شده و مباحث مختلف و بسیاری مهمی در آن مطرح می‌شود. . ازجمله موارد مهم...