.
توکن سند بعد از گذر از رکود دو ماهه و ریزش حدودا ۷۰ درصدی، سرانجام توانست با ر…

. توکن سند بعد از گذر از رکود دو ماهه و ریزش حدودا ۷۰ درصدی، سرانجام توانست با ر…

. توکن سند بعد از گذر از رکود دو ماهه و ریزش حدودا ۷۰ درصدی، سرانجام توانست با رشد تقریبی ۴۰ درصدی توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. دو روز گذشته نیز اسنوپ داگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای پروژه متاورسی سندباکس توییتی منتشر کرد و از خبرهایی درباره اسنوپ آواتارز...